CSGO I KOMPOSTIRANJE U RH

0
423
dr. sc. Zlatko Milanović, novi kolumnist portala “Javno.hr”

Piše dr. sc. Zlatko Milanović

CSGO (Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom) je održivo rješenje za otpad odnosno proizvodne i potrošačke ostatke. Zanemarivanje cjelovitog pristupa problemu otpada prije ili kasnije dovesti do značajnog povećanja troškova i lokalnih javnih protesta. Temeljem kvazi znanja neki samozvani zaštitnici okoliša uvjeravaju pučanstvo da se sve količine otpada mogu reciklirati i pri tome još zaraditi. Upravo to se i u RH stalno događa još od kraja prošlog stoljeća. Građani su diljem Hrvatske protestirali protiv gotovo svih projekata gospodarenja otpadom (lokacija za posude i spremnika, reciklažnih dvorišta, komposišta, spaljivanja, suspaljivanja te naročito protiv Centara za gospodarenje otpadom i odlagališta). Gotovo redovito to su bili lokalni javni prosvjedi, koji često nisu bili protiv nekog projekta gospodarenja otpadom već lokacije u njihovoj blizini (Nimby sindrom). Glavni povodi su bili neugodni mirisi, buka i moguća ugroza pitkih voda.

Komposter Tehnix –stroj za prevrtanje kompostnih hrpi jamči učinkovito   prozračivanje kompostnih hrpa i priječi emisije neugodnih mirisa. Komposter istovremeno omogućava i prosušivanje i ovlaživanje kompostne hrpe. Izuzetno je važno u kompostnoj masi održavati optimalnu vlažnost. Kada nema vlage dolazi do zastoja  procesa biološke razgradnje, a kada je previše vlage nema dovoljnog protoka zraka i dolazi do zastoja aerobnih a razvijaju se anaerobni procesi i emisije neugodnih mirisa (Fotografija natkrivene manje kompostane ( do 5.000 t/a) i Komposter Tehnix u radu)..

Stručnjacima je poznato da u RH prvenstveno nedostaje građevina za biološku obradu. Zbog zanemarivog broja kompostana i tek nešto više bioplinskih postrojenja u RH izravno je ugrožen okoliš i naročito zdravlje građana RH. Mediji sustavno ističu da iz tog razloga za RH postoji i opasnost od plaćanja EU. U cilju izlaza iz neprimjernog stanja postupanja s otpadom u RH poučno je detaljnije analizirati poruke s posljednjeg javnog prosvjeda protiv tek izgrađene kompostane.

Početkom ožujka, upravo početkom širenja koronavirusa u RH, u općini Stružac je održan Zbor građana protiv već izgrađenog komposišta odnosno protiv postrojenja za aerobnu biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Okupljenih oko 200 pučana žestoko je tržilo zatvaranje kompostane odnosno komposišta, ali i ostavku načelnika općine Stružac te gradskih vjećnika, zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije. Neugodni mirisi iz kompostane su bili glavni uzrok javnog prosvjeda, a naglasili su da se u kompostanu dovozi najveća količina biootpada iz drugih jedinica lokalne samouprave. Kompostana je izgrađena na zakupljenom zemljištu, a pučani su poručili da se zbrinjava najveća količina biootpada iz obližnjeg grada Popovače.

Građani su ukazivali i da to nije kompostana nego smetlište, koje onečišćuje zrak i vode. Naročito su isticali na imaju ustavno pravo na čisti zrak i vode. Tvrdili su da su već u dva dana prikupili  400 potpisa na peticiju kojom se zahtjeva preseljenje komposišta na drugu lokaciju. Međutim nisu gdje je ta druga lokacija. Nisu protiv gospodarskih tvrtki na toj lokaciji, ali nisu govorili kakva bi to gospodarska tvrtka trebala biti.

Inače prisutnima na samom početku obratio se predsjednik Mjesnog odbora Stružec Ivan Abaz koji ističe kako se stanovnici mjesta Stružec svakodnevno truju od smrada koji se širi sa kompostane te se krši njihovo pravo na normalan i čist zrak. „Očito je interes pojedinca bitniji od života ostalih građana“.

Zboru građana se obratio i gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković, te naglasio da je kompostana izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu Grada, a koje je registrirano i za namjenu gospodarenja otpadom. Nakon pribavljenih dozvola od svih nadležnih službi tvrtki Bio direkt d.o.o. izdana je dozvola za rad. Moramo biti svjesni da za svaki posao, pa tako i za kompostanu, postoje nadležne institucije koje moraju kontrolirati način njihovog rada. Prije svega, ja sam za to da građani Strušca nemaju, zbog bilo koje investicije, problema te da žive kvalitetno i dobro. Svjestan sam njihovih problema zbog svega što se događa, jer ovaj projekt je trebao biti pozitivan za grad Popovaču te je jedino iz tog razloga Grad i dao u zakup ovo zemljište. Gradonačelnik Mišković je naglasio i da od kada su krenule pritužbe građana na rad kompostane održava sastanke s investitorom tijekom kojih mu je obećavano da će se isti riješiti. Nažalost, s obzirom da se do rješenja, koje bi bilo povoljno za obje strane, nije došlo kao gradonačelnik bio sam dužan uputiti zahtjev za terenski izvid i inspekcijski nadzor postupanja s otpadom kompostane nadležnom tijelu, odnosno Državnom inspektoratu. 

Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Roman Posavec je naglasio da je nužno razumjeti i samog investitora budući da su uložena pozamašna sredstva. Sve je napravljeno prema zakonskim obvezama, izbavljene su sve dozvole. Možda je trebalo razmišljati i osluhnuti narod ranije, bez obzira što je u prostornom planu ta lokacija bila utvrđena za mogućnost gospodarenja otpadom, ali to ne znači da odmah to treba tako biti. Odluka je sada donesena i sada je potrebno donijeti adekvatno rješenje ovog problema. „U svakom trenutku Sisačko-moslavačka županija će biti uz svoje građane, a moj dolazak to i potvrđuje“.

S druge strane vlasnik kompostane Stružac je isticao da ima sve dozvole. U izgradnju je uloženo 8 milijuna kuna i zaposleno je nekoliko radnika (najavljuje se i do 15 radnika). Kompostana je osobito vrijedna građevina u okviru kružnog gospodarenja otpdom. Javnost je bila na vrijeme informirana o pripremama i gradnji  gradnju kompostane Stružec. Krajem prošle godine Moslavačke novine su najavile gradnju komposišta Stružec, kao prioritetnu građevinu Plana gospodarenja otpadom RH.

Treba naglasiti da je država obvezala jedinice lokalne samouprave (JLS) da  osiguraju odvojeno prikupljanje biootpada (biorazgradivog komunalnog otpada) i to u roku 3 mjeseca (Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 84/2019, studeni 2019. (Uredba). U takvoj situaciji grad Popovača i druge obližnje JLS su počeli pripremiti projekte odvojenog sakupljanja i iskorištavanja komunalnog biootpada. Međutim početkom 2020. godine Ustavni sud privremeno obustavlja provedbu Uredbe. Odmah zatim dolazi do prosvjednog Zbora građana i odmah zatim sve većih globalnih problema s koronavirusom.

Na prvi pogled svi su radili po propisu. Nitko nije kriv, a svi imaju probleme s kompostanom Stružec. Slična je situacija s dva izgrađena CGO (Centra za gospodarenje otpadom)u RH. Prije izgradnja ta dva CGO stanovništvo je bilo upoznato s tim velikim projektima. Financiranje dva prva javna CGO osigurala je država, a gradnju ta dva CGO podržala je i EU!

Svi su znali, svi su podržavali i sve je bilo u skladu tada važećeg Plana gospodarenja otpadom RH, ali ipak smrde komposište i CGO-i.

U sljedećoj Kolumni pokušati će se razjasniti zašto u RH dolazi do problema i zaostajanja u gospodarenju otpadom.

dr. sci. Zlatko Milanović