Djelomična obustava letova u SAD-e

0
281
Official portrait of President Donald J. Trump, Friday, October 6, 2017. (Official White House photo by Shealah Craighead)
Ograničenje putovanja u SAD iz zemalja EU

Predsjednik SADa Donald Trump donio je djelomičnu zabranu letova u SAD. Zabranjeni su svi letovi iz zemalja EU koje se nalaze u Schengenskom režimu. Ova zabrana ne odnosi se na letove iz Ujedinjenog kraljevstva. Ova odluka biti će na snazi 30 dana.

Zemlje na koje se odnosi odluka jesu: Austrija, Belgija,Češka,Danska, Estonija, Finska, Grčka, Francuska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska i Švicarska.