Grad Zagreb predstavio digitalnu uslugu e-Narudžbenice

0
280
Predstojnik ureda Gradonačelnika Zagreba, Miro Laco

Gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima predstavio je u Gradskoj upravi novu digitalnu uslugu “e-Narudžbenica“. Grad Zagreb uvođenje ove usluge u cijelosti je implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-narudžbenica u postupcima jednostavne nabave.
 
Elektroničkim potpisivanjem narudžbenice te njezinim slanjem u elektroničkom obliku prema odabranom ponuditelju, pojednostavljen je administrativni postupak, povećana učinkovitost te su umanjeni troškovi i vrijeme obrade.  Za svaku od 6 600 narudžbenica, koliko ih je izdano u 2019. godine, bilo je potrebno isprintati više kopija i fizički ih dostaviti na pet adresa, što će sada biti izbjegnuto. Čitav proces je brži i transparentniji. No, sigurno je da će biti postignut i malen, ali znakovit ekološki efekt kroz uštedu potrošnje papira.
 

Digitalizacijiom ‘papirologija’ odlazi u povijest


Prema riječima gradonačelnika Bandića, U Zagrebu su građanima i poslovnim subjektima, dostupni e-Pisarnice, e-Školstvo, e-Matica Grada Zagreba, e-Prijava na natječaje za financiranje programa i projekata udruga koje se financiraju iz proračuna Grada, e-Beba, e-Financijsko poslovanje, e-Narudžbenica, Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (ZgSport). Intenzivno se na digitalizaciji usluga kao što je na primjer izdavanje akata za građenje (građevinska, lokacijska, uporabna dozvola…), postupke izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, te za postupak podnošenja primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a i e-Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.
 
Pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco je istaknuo da digitaliziranjem gradskih  poslovnih procesa Grad Zagreb pokazuje spremnost na implementaciju inovativnih rješenja u poslovanju. “Time šaljemo poruku da jesmo i da želimo biti učinkovit servis građana i podrška našim poduzetnicima”, istaknuo je pročelnik Laco.

Digitalizacija što većeg broja usluga iz područja gradske uprave i smanjenje izravne zavisnosti o činovnicima, jedan je od uvjeta za ukidanje mogućnosti korupcije i mita!