HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH: Otvoren natječaj za glavnog urednika časopisa ‘Riječ slijepih’

0
693
Pixabay

Sukladno zaključku sa sjednice Upravnog odbora održane krajem prošle godine, Hrvatski savez slijepih raspisao je natječj za vanjskoga suradnika – urednika časopisa ‘Riječ slijepih’

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti su jednogodišnje radno iskustvo, poznavanje problematike slijepih, poznavanje organizacije rada urednika. Prednost pri zapošljavanju isključivo imaju slijepe osobe.

Uz molbu, kandidat mora priložiti životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stručnoj spremi, koncept časopisa sukladno predloženim rubrikama koje su sastavni dio Natječaja. Poželjno je priložiti i nove ideje sukladno prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih.

Molbe s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta trebaju se dostaviti najkasnije do 20. siječnja 2020. na adresu Hrvatskog saveza slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80/I. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon konačne Odluke nadležnoga tijela.

Inače, časopis ‘Riječ slijepih’ je dvomjesečni časopis koji prati dnevne aktualnosti iz perspektive slijepih osoba.

Predložene rubrike su: ‘Od-do’ ili ‘Pogled unatrag’ ili ‘Retro’, ‘Besvjetlo svijeta’ ili ‘Kako vidim ono što ne vidim?’, ‘Ogledalo’ ili ‘Kako nas drugi vide’ ili ‘Lice i naličje’, ‘E nećeš tako’ ili ‘Medvjeđa usluga’ ili ‘Naprosto krivo’, ‘Točka, točka, točkica’ ili ‘Od 1 do 6’ ili ‘Točke koje život znače’, ‘Pjesnička sloboda’ ili ‘Rekreacija duha preko prsta i uha’, ‘Ja to radim ovako’ ili ‘Kako lakše i jednostavnije’ ili ‘Kad se spretne ruke slože’, ‘Voliš me, volim te, volimo se’, ili ‘Ljubav na prvi’, ili ‘Magična boja ljubavi’, ‘Za-vidim ti na sljepoći’ ili ‘Pomozi mi da padnem’ ili ‘Po čemu se dan poznaje’, ‘Život je lijep, kad si slijep’ ili ‘Ko’ prstom u’ ili ‘Stvarno su mrak’.

Urednički poslovi bit će: kontaktiranje izdavača i potencijalnih autora tekstova, istraživanje i predlaganje zanimljivih tema, uređivanje, lekturu i slaganje tekstova logičnim slijedom, pripremu tekstova za snimanje zvučnih zapisa, obrađivanje tekstova u audio formatu, kontaktiranje nakladnika za tisak na brajici. Također, nije isključena mogućnost pisanja pojedinih tekstova, što je angažman izvan uredničkog honorara.