Empatija

0
847

Preuzevši portal Javno postavio sam si nekoliko principijelnih pitanja. Što je zapravo javno, res publicae? u našoj državi. Što je to javni interes?Preispitivao sam i stalno dobijao isti odgovor: privatno. Ono što uski krug ljudi od javnog svede na privatno, ili od privatnog digne na razinu javnog kada im odgovara. Koji je razlog toga? Nedostatak ili potpuni izostanak empatije. Empatija je mogućnost da shvatimo da je drugima teško, da nismo svi isti i da zbog toga različiti nisu krivi, oni su jednostavno…drugačiji. Kako je moguće živjeti u društvu u kojem je normalno da se potkrada ‘država’ u kojoj još uvijek vlada solidarno financiranje općih potreba.

Mediji se postavljaju kao meritorni moralni i etički korektiv. Oni koji trebaju osvještavati poziciju odgovornih za stanje u društvu. Ali od toga se ne živi. Tada se rade jalovi kompromisi.  Dat ćemo vam neku političku kritiku kao paravan, a onda ćemo govoriti o trivijanostima da dobijemo koji klik.  

U svemu tome, što je legitimno, postoji jedna činjenica: zaboravljamo svi na one, koji sadržaje koje objavljujemo ne mogu čitati ili primati kao drugi. Postoji mnogo različitih oblika invaliditeta koji priječe izravno praćenje sadržaja medija. Gdje smo u svijesti o tome? Iz toga razloga na portalu Javno odlučili smo u rubrici Vijesti za sve uključivati vijesti koje će biti obrađene auditivno za slijepe i slabovideće osobe, kao i znakovnim jezikom za gluhe  i nijeme.

Kada smo krenuli u suradnju sa udrugom gluhoslijepih Dodir, shvatili smo kao profesionalci koji smo više od tri desetljeća u medijima, koliko malo znamo o prilagodbi sadržaja osobama s invaliditetom u području senzornih potreba. Čitav jedan svijet. Shvatili smo da zapravo imamo dobru volju, ali nam je znanje nedovoljno. Imenovanje stvari, činjenja, percipiramo kao potpuno senzorno potpuni ljudi. Kako to pretvoriti u prihvatljiv rječnik za osobe koje ne vide, ne čuju, ne mogu govoriti. Kako pravilno napisati za slijepu ili slabovidnu osobu ‘vidio je’, kako za nijemog čovjeka pravilno se izraziti ‘rekao je’, kako za gluhu osobu reći ‘čuo je’. Mi na Javnom to učimo i želimo uz sve drugo, naš portal prilagoditi osobama s invaliditetom, senzibilizirati naše čitatelje s problemima te skupine. Politika se najjače, najsnažnije, najgrublje prebija preko skupina koje su najmanje u mogućnosti  pružiti otpor.

Mi ćemo biti ti koji ćemo govoriti u njihovo ime kada oni ne mogu, mi ćemo uvidjeti stvari koje oni ne mogu ‘vidjeti’, mi ćemo čuti zov u pomoć kada nitko ne čuje.  Shvatio sam: to je naše poslanje. Nastavak toga je da učinimo da narod ‘tri majmuna’ (štuti, ne vidi, ne govori) napokon  čuje, progleda i progovori! Javno je tu da stvarno javno postane javni interes!

Kao ne bi ostali samo na riječima, pogledajte naša djela:

https://javno.site/1290/znak-tisine-otvorena-pogon-tiskare-i-sivaone-u-kojoj-su-zaposlene-osobe-s-invaliditetom/21/10/2019/
https://javno.site/1279/budi-moje-oci-projekt-udruge-slijepih-europski-fond-financirao-sa-gotovo-pola-milijuna-kuna/20/10/2019/
https://javno.site/1269/gotovo-potpuno-slijep-ipak-nikola-uspjesno-vodi-tvrtku/20/10/2019/